« AO ANATIN’NY VATANA SALAMA NO MISY NY SAINA MATSILO »

Selon l’adage bien connu: « le premier bien est la santé ». Comme le Ministère auprès de la Présidence chargé des mines et du Pétrole s’est fixé comme objectif de faire du secteur extractif un secteur pourvoyeur de ressources, le Ministre Zafilahy Ying Vah a fait savoir qu’administrer autrement doit se conjuguer avec une santé de fer. C’est dans ce cadre qu’il a remis ce jour, en marge du traditionnel lever de drapeau du Ministère, des jeux de maillots, des ballons, et des boules de pétanque au personnel du Ministère pour ce dernier puisse pratiquer leur sport dans les meilleures conditions.

Fanomezana fitaovam-panatanjahan-tena

Araky ny oha-pitenenana : « ny fahasalamana no voalohan-karena » sy araka any tanjona napetraky ny Ministera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Harena ankibontany sy ny Solitany (MPMP) : « Sehatra Harena ankibontany, Sehatra Mpamoron-karena », dia nampahafantatra ny Ministra Zafilahy Ying Vah fa ny fandrindrana miavaka sy mahomby dia mila mifameno amin’ny vatana tomady. Noho izany indrindra no nanararaotany ny fotoana fananganan-tsaina fanao isam-bolana mba hanolorany fanamiana sy baolina ary kanetibe an’ireo mpiasan’ny Ministera mba ho hary fitaovana izy ireo amin’ny fanaovana fanatanjahan-tena.