Tanora efa am-perin’asa 24 (efatra ny Malagasy) avy amin’ny firenena afrikanina 11, nivahiny tany Aostralia, nizaha ny manodidina ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany. Niarahan’izy ireo nijery ny lanjan’izany sehatra izany eo amin’ny fampandrosoana any amin’io firenena io. I Aostralia, izay mametraka ny fiaraha-miasa aty Afrika amin’ny alalan’ny oniversite Queensland. Fantenana manampahaizana isan-tsokajiny maro ao amin’ny Australia Awards, ahitana injeniera, mpahay toekarena, mpikajy tontolo iainana, mpahay lalàna, mpisolovava, sns. Manambara izany fa mifandray amin’ny sampana maro ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, hisian’ny tena fampandrosoana marina.

Efatra herinandro ireo tanora teknisianina ireo tany Aostralia, nanadihady, nijery ny zava-misy, mampitaha ny aty Afrika, sy izay tsara alain-tahaka ho an’i Afrika. Betsaka sy mitovitovy ny olana sedrain’ny tany afrikanina amin’io sehatra iray io, koa samy manana ny anjara tandrify azy daholo ho famahana izany ireo manampahaizana samihafa ireo, hoy ny minisitra Zafilahy Ying Vah, nandray azy ireo omaly. Anisan’ny notsidihan’izy ireo eto amintsika Ambatovy, QMM any Taolagnaro, IGM (Institut de Gemmologie de Madagascar).

R.Mathieu