Vita, omaly, ny atrikasa mikasika ny hanatanterahana ny paikady toekarena manga aty Afrika sy Madagasikara. Anisan’ny manana anjara toerana amin’izany ny harena an-kibon’ny tany, ankoatra ny sehatra hafa toy ny harena an-dranomasina, ny fitaterana, ny fizahantany, ny fotodrafitrasa amin’ny seranan-tsambo, sns. Nivoaka ny sori-dalana hanatanterahana ny toekarena manga ho an’i Madagasikara, mifanaraka amin’ny vinan’ny Vondrona afrikanina.

Notsindrin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny vokatra ara-tsolika, Zafilahy Ying Vah, omaly, fa mbola ho lava ny dingana harahina sy hatao hanatanterahana ny toekarena manga. Anisan’ny hojerena manokana sy amin’ny antsipiriany ny zava-drehetra satria marobe ireo liana amin’ny harena an-dranomasina, nefa mila mazava tsara daholo ny resaka lalàna. Mila tombanana ihany koa ny harena an-dranomasina ananan’i Madagasikara, vao miroso amin’ny dingana hafa.

Marihina fa mbola hitohy ny fifampidinihana toy izao, isaky ny sehatra samihafa voakasika,  ary anisan’ny handray anjara amin’ny atrikasa mikasika ny toekarena manga karakarain’ny governemanta sinoa ny minisiteran’ny Jono sy ny Harena an-dranomasina.