Nanomboka omaly, natao teto Antananarivo nandritra ny telo andro, ny atrikasa momba ny vina iraisana aty Afrika, mikasika ny harena an-kibon’ny tany. Tanjona ny hitondran’ity sehatra ity fampandrosoana eto Madagasikara sy aty Afrika, amin’ny alalan’ny antsoina hoe “toekarena manga”. Mifandray tendro mitondra fampandrosoana maharitra eto amintsika ny toekarena manga sy ny indostria. Raha 3,1% ny fitomboana ara-toekarena ny taona 2015, hiakatra 4,3% izany amin’ity taona 2017 ity, ka tokony hiantraika any amin’ny fampihenana ny fahantrana, mbola iainan’ny 71,5%-n’ny Malagasy.

 

Nambaran’ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany, Rakotoarimanana Pamphile, fa telo ny lohahevitra hodinihina. Voalohany, ny hamaritana ny mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny lafiny harena an-kibon’ny tany, sy ny paikady ho an’ny harena an-kibon’ny tany hitondra fampandrosoana aty Afrika araka ny novolavolain’ny Vaomiera ara-toekaren’ny Firenena mikambana ho an’Afrika (CEA) sy ny governemanta malagasy.

Hofaritana ny laharam-pahamehana.

Faharoa, ny hamolavolana ny drafitra lasitra mikasika ny toekarena manga ho an’i Madagasikara. Fahatelo, ny hamaritana ny vina sy ny laharam-pahamehana amin’ireo karazan-tsehatra samihafa mikasika ny Harena an-kibon’ny tany eto amintsika (fitrandrahana madinika, vaventy, …). Hivoaka aorian’ity atrikasa ity ny sori-dalana ho an’i  Madagasikara, hanatanterahana sy hanatrarana ny tanjon’ny toekarena manga. Anisan’ny nanome voninahitra ity fotoana ity ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny vokatra ara-tsolika, Zafilahy Ying Vah.

Miantoka ny 12,8%-n’ny harinkarena faobe (PIB) eto Madagasikara ny fitrandrahana harena voajanahary. Anisan’ny nahitana fitomboana ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, tafakatra 3.5%-n’ny PIB ny taona 2016 raha 0.5% ny taona 2007.

Manodidina ny 20 ny sehatra voakasiky ny toekarena manga. Anisan’izany ny harena an-kibon’ny tany, ny fotodrafitrasa amin’ny seranan-tsambo, ny fitaterana an-dranomasina, ny jono, ny fizahantany, ny angovo azo havaozina, sns. Saika ananan’i Madagasikara avokoa ireo harena voajanahary ireo.