Taratra, 3 aogositra 2017

Fanofanana ao amin’ny IGM

Ankatoavina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena

 

Nandalo teto Madagasikara, ny 10 – 20 jolay teo, ny vondrona manampahaizana momba ny vatosoa avy any Taïwan, notarihin’i Wu Chao Ming. Nanomana izany fitsidihana izany ny IGM (Institut de gemmologie de Madagascar) taorian’ny fihaonana tany Londres, novambra 2016, nandritra ny « Acredited Teaching Center ».

Betsaka ny tsena nahitan’ireo vahiny ireo vatosoa amin’ny karazany sy kalitaony samihafa misy eto an-toerana. Tamin’ireo tsena notsidihina ireo, nahitana vato manana ny endriny manokana sy fitaratra vita avy amin’ny vato voadio. Nalehan’izy ireo koa ny tany Isalo, ahitana fitrandrahana vatosoa sy fandehanan’ny mpizahatany. Amin’ireo manampahaizana vahiny ireo, misy ny avo lenta amin’ny fahalalana vatosoa sy ireo vao manomboka, manana mari-pahaizana momba izany.

Ny IGM eto Madagasikara, amin’ny maha foibe fanofanana azy, ankatoavina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena (Gem-a Londres), anisan’ireo ivontoerana 50 maneran-tany manofana manampahaizana momba ny vatosoa FGA (Fellow of Gemmological Association). Ny volana novambra isan-taona, any Londres, ny famoahana andiana izay nahavita izany fianarana izany. Io ny fotoan-dehibe fihaonan’ireo matihanina rehetra momba ny vatosoa. Manomboka fanofanana ny IGM, ny 8 aogositra ho avy izao, izay maharitra enim-bolana, harahina fanadinana farany ny volana janoary 2018. Mandritra ny taona kosa ny fanofanana fohy ireo karazana taranja maro hafa.

Manana andraikitra lehibe, noho izany, ny IGM amin’ny fanomezan-danja ny harena an-kibon’ny tany eto amin’ny firenena. Tokony ho matihanina tsara sy manana fahalalana ampy amin’izany sehatra izany ireo izay nanaraka fiofanana momba ny vato sy fanefena azy ary ny firavaka atao avy aminy.

Loharanon-karena iray lehibe i Madagasikara

Manaiky ireo manampahaizana rehetra fa loharanon-karena iray lehibe maneran-tany i Madagasikara, ary any aoriana, mety hitovy laharana amin’i Hong Kong eo amin’ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra amin’izany vatosoa izany. “Noho izany, tokony hiomana ny fanjakana sy ny mpandraharaha hiatrika ny tontolo fihariana vaovao, hikajy izay fomba hahazoana tombony avy amin’izany harena izany ho tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka ato aminy”, hoy ny talen’ny IGM, Rasolonjatovo Andrianirina. Manao ny asany feno ny IGM amin’ny maha mpanofana azy, miaraka amin’ny fampiroboroboana sy fiarovana ny sehatra fitrandrahana vatosoa, mba ho tena fidiram-bola eto amin’ny firenena, araka ny fanamby napetraky ny minisitera mpiahy azy.

 

R.Mathieu