Par Taratra sur 13/07/2017
Anisan’ny voakasika akaiky amin’ny RSE ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Tonga nanatrika ny fotoana, ny minisitra Zafilahy Ying Vah, nanamarina fa manana anjara toerana lehibe tokoa ny RSE.  Ao anatin’ny kolontsaina malagasy, ohatra ny tany, ka izay ny antony ilaina fifampiraharahana eo amin’ny mponina sy ny orinasa. “Amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto amintsika, raha jerena ny fahazoan-dalana 4.000 efa voazara tany aloha, takon’ny olan’ny 1 % amin’ireo ny 99 % tsy misy olana. Tsy manambany ireny toerana misy olana ireny aho sanatria, na izany aza, tokony hanamarina ny vaovao avoakany ny fampitam-baovao isanisany”, hoy ny minisitra.

“Ny hita koa izao, miseho mahay momba ny harena an-kibon’ny tany daholo izao rehetra izao. Raha tany 1t voatrandraka ka nahitana volamena 10 g, azo lazaina fa toeram-pitrandrahana efa tsara izany. Ho an’ny fikarohana anefa, tsy maintsy atao ny mitrandraka tany maro ahafantarana ny tena zava-marina. Noho izany, tsy tokony hanaovana resabe ny fahitana fitrandrahana tany fa misy antony sy dingana tsy maintsy arahina daholo ireny vao mahita ny tena tadiavina”, raha ny fanazavan’ny minisitra Zafilahy Ying Vah.

Mbola vao manomboka isika eto Madagasikara raha ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, raha oharina amin’ny firenena lehibe mpitrandraka, toy an’i Afrika Atsimo, Brezila, Inde, Aostralia. Tsara ho fantatra koa fa mifameno sy afaka miaraka ny fambolena, tontolo iainana, fizahantany, harena an-kibon’ny tany. Porofon’izany, ohatra, any Aostralia, matanjaka amin’ireo sehatra rehetra ireo. Tokony ho mahavita izany eto Madagasikara, misy harena mitondra fampandrosoana amin’ireo rehetra voalaza ireo.

R.Mathieu